Teras Yalıtımı

Teras Su Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Teras su yalıtımı nasıl yapılır konusu, inşaat sürecindeki yapıları da, oturulan binaları da kapsayan bir dizi cevaplar barındırmaktadır. Teras izolasyonunda en önemli kural hızlı ve etkili sonuç alınmasıdır. Özellikle yaz aylarında yapılan yalıtım çalışmasının, insanları terası kullanmaktan alıkoymayacak şekilde planlanması gerekir.

  • Yüzeyin etüdü yapılmalı ve hazırlığı önceden bitirilmelidir.
  • Terastaki mevcut kaplamaların türü belirlenmeli ve sağlamlığı incelenmelidir.
  • Önceki kaplamaya göre uygun yalıtım ürünü seçilmeli ve hazırlanmalıdır.
  • Seramik üzerine derz dolgu yapılarak su yalıtımı uygulaması yapılmalıdır.
  • Kurumadan su ile yıkama işlemi gerçekleştirilmemelidir.

Teras su yalıtımında zeminin önceden ne ile kaplanmış olduğu çok önemli olduğu için, yalıtım uygulaması da değişkenlik gösterecektir.

Örneğin sadece dökme beton ile kaplanmış açık teraslarda çok farklı ürünler kullanılırken, seramik, mermer veya fayans kaplamalarda daha farklı yalıtım ürünleri söz konusu olmaktadır. Zeminin kaplama olarak iyi incelenmesi ve yalıtım uygulamasında karşılaşılabilecek potansiyel sorunların tespit edilmesi zaman kazandıracaktır.