Geleneksel yağmur drejanı temelde yağmur sularının doğal akış ile hava ile yer değiştirerek boruların içinden akmasına dayanmaktadır. Bunun sağlanması da boruların yatay eğimde olması ile sağlanmaktadır. Su ile hava arasında kurulan denge suyun sağlıklı bir şekilde boşaltılması için en önemli etken olmaktadır. Bu sistemin temel çalışma prensibi boruda su ve hava ile birlikte çalışması gerektiğinden boru tam kapasite su ile çalışamamaktadır. Haliyle suyun boşaltılmasında süre ve tahliye konusunda çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir.

Sifonik Su Toplama Sistemleri
Sifonik Su Toplama Sistemleri
Sifonik Su Toplama Sistemleri
Sifonik Su Toplama Sistemleri
Sifonik Su Toplama Sistemleri
Sifonik Su Toplama Sistemleri
Sifonik Su Toplama Sistemleri
Sifonik Su Toplama Sistemleri